Περιστατικά που αναλαμβάνουμε

Περιστατικά που αναλαμβάνουμε

Με  άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό η Μονάδα μας εγγυάται την κατάλληλη φροντίδα και αφοσίωση σε Ηλικιωμένους αυτοεξυπηρετούμενους και μη.

Κατά τη διαδικασία εισαγωγής πραγματοποιείται προσωπική συνέντευξη και αξιολόγηση της κλινικής κατάστασης των τροφίμων, για τη λήψη κατάλληλων προληπτικών και θεραπευτικών μέτρων.

Κατόπιν αξιολογήσεως οι κατηγορίες φιλοξενούμενων, που προκύπτουν είναι:

Α. Αυτοεξυπηρετούμενοι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι πλήρως αυτοεξυπηρετούμενοι καθώς και περιστατικά με μικρής κλίμακας κινητικά προβλήματα.

Β. Μη αυτοεξυπηρετούμενοι. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται περιστατικά που χρήζουν ειδική φροντίδα, με αδυναμία στην κίνηση λόγω ορθοπεδικών και νευρολογικών παθήσεων. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται και περιστατικά που χρήζουν αυξημένης επιτήρησης και φροντίδας όπως ασθενείς με νόσο Alzheimer, γεροντική άνοια, νοητική υστέρηση κ.α.

  Πληροφορίες
 Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Βάρδα Ηλείας
Τηλ. 26230 - 71589
ΑΡΙΘΜΟΣ Γ.Ε.ΜΗ. 138657225000
email: info@enias.gr

Street view

 

Log in